เกี่ยวกับ Stylicy

จุดเริ่มต้นของ Stylicy


เรื่องราวเกิดจากไอเดียที่ว่า"ลูกค้าต้องสามารถค้นหาสินค้าแฟชั่นและไลฟสไตล์ได้ในที่เดียว" จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นออนไลน์ต่างๆไว้ในที่เดียวกัน ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชียที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานของทีมงานและผู้ก่อตั้ง เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างและนำประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์แบบใหม่มาสู่ลูกค้าชาวไทยให้เข้าถึงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น